Coaching

Coaching

Levensverhaal als levensreis...

 

In een coachingstraject van  ‘Mijn verhaal in beeld’ staat jouw levensverhaal centraal. In zes gesprekken verkennen we je persoonlijke levensgeschiedenis, steeds vanuit een andere invalshoek. Je kunt het coachingstraject zien als een spannende levensreis,  waarin je jezelf kunt verrassen, maar ook tegenkomen. We zoeken naar waardevolle thema’s uit het verleden en heden, waarmee je in de toekomst verder kunt.

 

Een  coachingstraject bij 'Mijn verhaal in beeld' is heel geschikt als je gericht na wilt denken over de invulling van een volgende levensfase. Je voelt dat je een drempel over moet, misschien zelfs een keuze moet maken. Maar je hebt nog geen idee 'hoe en wat'...

 

Bij de start van het traject heb je een gezonde dosis nieuwsgierigheid nodig naar ‘je wortels’ en kun je tijd vrijmaken voor een ‘pas op de plaats’. Van mij mag je verwachten dat ik een veilige sfeer creëer, waarin het fijn is om je verhalen te vertellen.  Je zult merken dat het heel interessant is om met iemand gericht in gesprek te gaan over jouw persoonlijke levensreis. 

 

Werkwijze

Ik werk vaak met behulp van tekeningen op een flip-over. Deze tekeningen sluiten aan bij thema's uit jouw leven. Ik stel hier gerichte vragen bij en zo brengen we gaandeweg jouw levensverhaal ‘in beeld´. Ik werk ook graag met gedichten, muziek of creatieve opdrachten. De keuze die ik maak pas ik aan op jouw persoonlijkheid, wensen en interesses.

 

Tijdsinvestering:

De coachingsgesprekken duren gemiddeld twee uur met tussendoor een ontspannen koffie/theemoment. Ter voorbereiding op het traject maak je een opdracht en tussentijds krijg je opdrachten waarmee je op een creatieve of speelse manier kennismaakt met het volgende thema.  Het traject vormt een afgerond geheel en na zes ontmoetingen sluiten we de gesprekken af met een ‘goede voornemen’…* 

 

Compleet coachingstraject te intensief? 

Het is ook mogelijk om een kort coachingstraject te volgen, zonder tussentijdse opdrachten.  In een kort traject gaan we in gesprek over een situatie of vraag waar jij mee worstelt. Misschien moet je een keuze maken of pieker je over iets waarover je graag eens met iemand zou willen praten. Of heb je een rusteloos gevoel en denk je 'hoe nu verder'...  Ik probeer dan samen met jou je situatie in beeld te krijgen. Aan de hand van gerichte vragen en oefeningen verkennen we jouw gedachten en verhalen. Door de positieve insteek van de gesprekken ontstaat 'licht en lucht'. En vaak ontdek je een nieuw perspectief...

 

Behoefte aan een vervolg?

Het is mogelijk om na afloop van het coachingstraject één of meerdere thema’s verder uit te werken. Zo kun je een bepaald thema uitdiepen met behulp van passende werkvormen of creatieve opdrachten. We maken samen een plan waarin we het doel, de werkwijze en de kosten bespreken. Elk vervolgtraject is ‘op maat’, telkens met heldere afspraken en tussentijdse evaluatiemomenten.

 

* Maak in de zomermaanden juni, juli en augustus gebruik van het speciale zomertarief!

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden onder 'Praktisch'...'